21 Aralık

Antibiyotiklere Bilinç Geliştir Kampanyası

Antibiyotiklere Bilinç Geliştir Kampanyası


Antimikrobiyal Direnç’in insan sağlığına olan ciddi etkilerine dikkat çekmek ve bu ciddi küresel halk sağlığı sorunuyla mücadele etmek için geniş ve topyekün bir farkındalık çalışması başlattık.



Uluslararası bu kampanyanın Türkiye ayağına dahil olmak ve hikayenizi anlatmak için: https://antimicrobialresistancefighters.org/tr/





Görsel PDF'leri