19 Ocak

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI GÜVENLİĞİ PLATFORMU BULUŞTAYI ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ.

Dünyada ve ülkemizde çok önemli bir konu olan hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin önemine dikkat çekmek ve ulusal sağlık standartlarını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla oluşturulan Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, 21 Aralık 2015 Pazartesi günü Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Platform, Haziran 2015’te de sağlık çalışanı sağlığı ve güvenliğine ilişkin ulusal rehber çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle ilgili dernek, kamu kuruluşları ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin de katıldığı “Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı” düzenlemişti.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Acil Hemşireleri Derneği ile Teletıp ve Eğitim Derneği işbirliğinde gerçekleşen organizasyonda hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin sağlıkla ilgili tarafının yanında sosyal ve ekonomik etkilerine de dikkat çekildi. Buluştaya, 29 dernek ile yaklaşık 140 akademisyen, hemşire ve sağlık profesyoneli katıldı.

Buluştayda, Prof. Dr. Ali HABERAL, Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Öğr. Gör. Arzu FIRLARER, Prof. Dr. Özlem KURT AZAP ve Prof. Dr. Erdal AKALIN’ın konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarımız gerçekleşti. Çalıştay oturumları sonunda yapılan sunumlarda Platform’un ana amaçlarından birinin hasta ve sağlık çalışanı güvenliği alanlarına hizmet edecek rehberlerin oluşturulması, mevzuat çalışmalarının desteklenmesi ve bu rehberlerin eğitimlerle yaygınlaştırılması olduğu belirtildi. Bununla beraber, Platform çatısı altında Haziran 2015’te gerçekleştirilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na da teslim edilen Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı Raporuda katılımcılarımıza dağıtıldı.

Buluştay sırasında yapılan sunumlara ve Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.


Çalıştay Sunumları Prof. Dr. Serhat ÜNAL Öğr. Gör. Arzu FIRLARER Prof. Dr. Özlem KURT AZAP Prof. Dr. Erdal AKALIN