03 Haziran

Amacımız

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, sağlık sektöründe dünyada ve ülkemizde çok önemli bir konu olan hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin önemine dikkat çekerek ulusal sağlık standartlarını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla yola çıktı.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, hasta ve sağlık çalışanı güvenliği konusu ile ilgili çalışan tüm profesyoneller, kurum ve kuruluşları tarafsız bir ortamda tek çatı altında toplayarak;

  • Konuyla ilgili profesyoneller ve kurumlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
  • Hasta ve sağlık çalışanı güvenliği ile ilgili farkındalık yaratmak,
  • Kamu kurumları düzeyinde çalışmalar yapmak,
  • Yapılan çalışmalar sonucu konu ile ilgili yasal düzenleme seviyesine ulaşmak,
  • Böylece hasta ve çalışan sağlığını tehdit eden öğeleri kontrol alma ve önleme yoluyla, hayati riskleri ve büyük mali yükümlülükleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu