03 Haziran

Misyonumuz

Farkındalık ve Bilinçlendirme
Hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini tanımlama, konunun sağlıkla ilgili tarafının yanında sosyal ve ekonomik etkilerine de dikkat çekerek hasta ve sağlık çalışanı güvenliğinin önemi ile ilgili farkındalık ve bilinç oluşturma.

Ulusal Standartların Belirlenmesi
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’nda gerçekleştirilecek işbirlikleri sayesinde farklı paydaşların katılımı ile yapılacak çalışmalarla ulusal standartların belirlenmesi, konuyla ilgili referans olabilecek rehber ve kitapçık yayınlanması.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir önleme ve koruma politikalarının hayata geçirilmesi.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Eğitimleri
Konuya ilişkin eğitim paketi hazırlanması, uygulanması ve yaygınlaştırılması.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Mevzuatı
Tüm bu çalışmaların sonunda belirlenen standartların mevzuata dönüştürülmesi.


Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu