03 Haziran

Hasta Güvenliği Temel Bilgiler

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Hasta güvenliği, hastaya gereksiz zarar verme veya hastanın olası zarar görme durumundan uzak olması anlamına gelmekte ve sağlık hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışanlar tarafından alınan önlemleri kapsamaktadır. Hasta güvenliği, süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak ve hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan belirlenmesini, raporlanmasını, düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almak anlamına da gelmektedir.

2011 yılında güncellenen “Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri” şunlardır (Joint Commission Internatıonal Accreditation Standards for Hospitals, U.S.A, 2011):

Hedef 1- Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi: Hastaya ilaç verilirken, kan veya kan ürünü uygularken, kan ve diğer test örnekleri alırken, her türlü tedavi ve prosedürün uygulanmasında hastaya ait en az iki kimlik bilgisinin kullanılmasıdır. Hastanın oda numarası asla hasta kimliklendirmede kullanılmaz.

Hedef 2- Etkili İletişimin Arttırılması: Sözel ya da telefon direktiflerinin alınmasına ya da kritik test sonuçlarının raporlanmasına yönelik bir süreç/prosedür ve bu kapsamda bilgiyi alan kişi tarafından tamamlanan test sonucunun ya da direktifin geri okunarak doğrulanması ve bu gerekliliğin oluşturulmasına yönelik bir politikanın belirlenmesidir.

Hedef 3- Yüksek Riskli İlaçların Güvenliğinin İyileştirilmesi: Konsantre elektrolitlerin hasta bakım alanlarından kaldırılmasıdır.

Hedef 4- Doğru-Taraf, Doğru-Prosedür ve Doğru- Hasta Cerrahisi’nin Sağlanması: Cerrahi uygulamaya başlamadan hemen önce, doğru uygulamanın doğru hastaya ve tarafa yapılmasını sağlamak için “son kontrolü” içeren bir kontrol listesinin kullanılması (cerrahi uygulamaya başlamadan hemen önce, cerrahi işlemde ihtiyaç duyulan tüm dokümanların ve ekipmanın mevcut oluğunun, doğruluğunun, fonksiyonel uygunluğunun kontrol edilmesi; ameliyat edilecek tarafın işaretlenmesi; ameliyat sonrası kalan malzemelerin sayılması) dır.

Hedef 5- Enfeksiyona Bağlı Risklerinin Azaltılması: Güncel yayınlanmış ve genel olarak kabul görmüş el hijyeni konusundaki rehberlere uyulmasıdır.

Hedef 6- Düşmelerden Kaynaklanan Hastaların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması: Hastaların düşme açısından taşıdığı riskin, almış olduğu ilaçlara bağlı olarak taşıdıkları potansiyel risk göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm - Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Yönetmeliği