03 Haziran

Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Erdal AKALIN


Doç. Dr. F. Nurhayat BAYAZIT


Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI


Öğr. Gör. Arzu FIRLARER


Prof. Dr. Serhat ÜNAL


Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ


İŞLETME KOORDİNATÖRÜ

Ecz. İbrahim ÇEVİK