03 Haziran

Biz Kimiz?

Güvenlik, insanın temel ihtiyaçlarındandır ve çocukluğumuzdan itibaren olgunlaşır. İnsanoğlu için vazgeçilmez, karşılanması zorunlu ve çok değerlidir. Çalışma hayatında ise, sağlığın korunması ve güvenliğin sağlanması, dünyada birlikte ele alınan konular haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeni, insan hayatının ve sağlığının maddi karşılığının ölçülememesidir. “Bana bir şey olmaz’’ düşüncesiyle baktığımızda iş kazası ve meslek hastalığı riskini artırmaktayız. Çalışanın başına gelen iş kazası veya meslek hastalığının, sadece çalışanı değil, aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu kişileri de etkilediğini unutmamalıyız. Her insan değerlidir. Her hastanın güvenliği, her çalışanın sağlığı ve güvenliği bizim için çok değerlidir.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, hasta ve sağlık çalışanı açısından güvenlik unsurunu tüm yönleriyle inceleyen teknik ve bilimsel bir paylaşım platformudur. Platform “Hasta Güvenliği” ve “Sağlık Çalışanı Güvenliği” konularındaki en güncel verileri siz değerli üyeleriyle paylaşarak bu alanda en güncel verilerle sağlık ve güvenliğin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Platformda hasta ve sağlık çalışanı güvenliği alanındaki teknik ve bilimsel veriler sistematik olarak özetlenmekte ve her hafta yeni bilgiler yüklenmektedir. Bu alana ilgi duyan kişiler, doktor, avukat ve politikacılar gibi karar vericiler ve kanun koyucular her türlü bilgiye platformdan ulaşabilirler. Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu her biri birbiri ile ilişkili farklı modüllerden (güncel mevzuat ve literatür veritabanı, sözlük, istatistikler, ilgili toplantılar vb. alanlar) oluşmaktadır.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu; teknik ve bilimsel literatürü, hasta ve sağlık çalışanı güvenliği konularındaki yayınları ve ilgili toplantıları izlemenize olanak sağlar. Platformda yer alan tüm bilgiler konunun uzmanları ve/veya bu alanda hizmet veren kamusal kurumlar tarafından hazırlanmaktadır.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’nun görevi; hasta ve sağlık çalışanı güvenliği hakkında teknik ve bilimsel bilgiyi toplamak, bilgiyi kolay anlaşılabilir formda sunmak ve isteyen her kişiye ulaşılabilir olmayı sağlamaktır.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, objektif ve güvenilir doğru bilgiye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Platforma veriler bağımsız, alanında uzman kişiler tarafından girilmektedir.

Güvenli ve sağlıklı ortamlarda bir arada olmak dileğiyle,

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu