09 Ocak

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI GÜVENLİĞİ PLATFORMU KAN ALMA ALT ÇALIŞMA GRUBU'NU KURUYOR


Resmi büyütmek için tıklayınız.

HASTA ve SAĞLIK ÇALIŞANI GÜVENLİĞİ PLATFORMU
"KAN ALMA ALT ÇALIŞMA GRUBU"NU KURUYOR...

Ulusal sağlık standartlarını daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çalışmalar yürüten Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, Enjeksiyon Güvenliği Alt Çalışma Grubu'nun ardından Türk Biyokimya Derneği'nin öncülüğünde "Kan Alma Alt Çalışma Grubu"nu kuruyor.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, Türk Biyokimya Derneği tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk Venöz Kan Alma (Flebotomi) Kılavuzu'nu tanıtmak üzere 30 Kasım 2016'da İstanbul'da bir paylaşım toplantısı düzenledi. Venöz Kan Alma Kılavuzu ile hastalıkların tanı ve teşhisinde önemli bir role sahip kan testlerinin doğru sonuçlandırılması, kan alımı sırasında yapılan önlenebilir hataların ortadan kaldırılması ve kan alma personeli olarak hizmet veren kişilerin kanıta dayalı bir kaynaktan yararlanması hedefleniyor.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Hemşireleri Derneği, Onkoloji Hemşireliği Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Çocuk Hemşireliği Derneği ve Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği'nin katılım gösterdiği toplantıda pre-analitik alandaki iyileştirmeler, Venöz Kan Alma Kılavuzu ve hastanelerin farklı alanlarında kan alma ihtiyaçları tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Platform Koordinatörü Prof. Dr. Serhat ÜNAL, her hastanenin kendi kan alma protokolü olmasına rağmen kan alma konusunda ulusal bir standart olmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Serhat ÜNAL: "Belli protokollerde kan alma işlemi sırasında güvenlik donanımlı cihazların kullanılması şartı gibi kritik konulara yer veriliyor ancak önemli sayıda protokolde bu konu yer almıyor. Platform çalışmalarımızla, ilgili tüm derneklerin katılımı ile tek bir kaynak olacak ulusal standartlar oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türk Biyokimya Derneği adına Venöz Kan Alma Kılavuzu'nu tanıtan Uzm. Dr. Pınar EKER, yapılan çalışmalarda kan testi sürecinde hata oranlarınının (%46-68 hata)* analiz öncesi (pre-analitik) ve analiz öncesi hazırlık fazı (pre-pre-analitik) döneminde yoğunlaştığının tespit edilmesi sebebiyle dernek olarak böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlattı. Ana kaynaklar olarak EFLM**, CLSI*** ve Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlerinden referans alarak bu çalışmayı yaptıklarını aktaran Uzm. Dr. Pınar EKER, 28 Avrupa ülkesinden 7 tanesinde flebotomi kılavuzunun bulunduğunun ve Türkiye'nin 7. ülke olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda eğitim eksikliği konusuna da değinerek iyi uygulamaların sürekli eğitimle refleks haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Acil Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Hem. Serap ÇELİK, kan alma işlemi sırasında güvenlik donanımlı cihazların kullanımının sağlık çalışanı sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti. Sağlık çalışanının hayatını korurken, milyon dolarlara varan sağlık maliyetini de bertaraf ettiğini vurguladı.

Toplantı sonunda katılımcı dernekler, kurulacak çalışma grubunun Venöz Kan Alma Kılavuzu'na hemşirelik bakış açısını ekleyerek zor damar girişi konusunda ilaveler yapmasında hem fikir oldular.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Hakkında
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, konu ile ilgili çalışan tüm profesyoneller, kurum ve kuruluşları tarafsız bir ortamda tek çatı altında toplayarak hasta ve sağlık çalışanı güvenliği konusunda işbirliği yaratma ve bu işbirliği sonucunda ulusal standartlar belirleme amacıyla kurulmuş bir platformdur.

* Bonini PA, Plebani M, Ceriotti F, Rubboli F., Errors in laboratory medicine., Clin Chem. 2002 May; 48(5):691-8.
** European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
*** Clinical & Laboratory Standards Institute

www.hscgp.org