27 Mart

"ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİ...


Resmi büyütmek için tıklayınız.

"ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİ...

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu (HSÇGP) ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti koordinasyonunda düzenlenen ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞTAYI 28 Şubat 2018 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

İlgili pek çok paydaşın gönüllü katılımı ile kurulan Antimikrobiyal Direnç Çalışma Grubu'nun ikinci toplantısı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), Türkiye Aile Hekimleri Forumu (TAHEF), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ÇEHAD), Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER) olmak üzere 7 dernek ve tıbbi cihaz sektöründen endüstri temsilcilerinin katılımıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Platform lideri Prof. Dr. Serhat ÜNAL açılış konuşması sırasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve en son yapılan G20 Zirvesi'ndeki B20 Sağlık Konferansı'nın en önemli sağlık konusunun antimikrobiyal direnç olduğunun altını çizdi. Ünal, "Platform ve Çalışma Grubumuz olarak konunun tüm paydaşlarını bir araya getirerek antibiyotik direnci konusunda hızlı ve etkili adımlar atmak istiyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz yol haritası çerçevesinde karar vericilerin bu konuyla ilgili ortaya koyacağı politikalara destek olacak, önerilerimizi kendilerine ileteceğiz." dedi.

2013 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda paylaşılan verilere göre %42.2 kullanım dozu ile OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin en fazla antibiyotik tüketen ülke olduğunu kaydeden TMC Başkanı Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN, "Ne kadar sık antibiyotik kullanırsak etkisi o kadar hızlı yok olur. İngiltere'de Jim O'NEILL tarafından gerçekleştirilen Antimikrobiyal Direnci İncelemesine göre 2050 yılına kadar dirençli infeksiyonlardan her yıl 10 milyona yakın insanın hayatını kaybedeceği ve 100 trilyon dolar GSMH kaybına yol açacağı öngörülüyor. Ülkelerin GSMH'sinde, antibiyotik direnci ve bu direncin yarattığı maliyetler nedeniyle ortalama %1.5'lik bir düşüş yaşanıyor. Farklı mekanizmayla etkili olan yeni bir antibiyotik 30 yıldır bulunamadı. Bunlar göz önüne alındığında antibiyotik direnci, ülkeleri sağlık politikalarından refah düzeylerine kadar her yönden etkileyebilecek küresel bir sorun." dedi.

Konuyla ilgili önerileri de sıralayan Kayacan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu felaket senaryosunu etkili ve hızlı çözümlerle tersine çevirmek mümkün. Öncelikle çeşitli farkındalık ve bilinçlendirme kampanyaları ile gereksiz antibiyotik kullanımını önlemeliyiz. Ayrıca, doğru antibiyotik kullanımını sağlamak üzere hızlı tanı ve biyomarker testlerinin geliştirilmesini ve geri ödeme politikalarının oluşturulmasını sağlamalıyız. Böylelikle kanıta dayalı bir infeksiyon tedavisi de uygulamış oluruz. Hasta başı hızlı testler de antibiyotik direnci ile mücadelede bizim önemli bir enstrümanımız olacaktır."

Platform ve TMC temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları sunumlar sonrasında öğleden sonra tüm katılımcıların Ayaktan Hastalarda AMD Yaklaşımı, Yatan Hastalarda AMD Yaklaşımı ve Dirence Tek Sağlık Yaklaşımı gruplarına ayrılarak tüm katılımcıların aktif olarak çalıştığı 3 ayrı çalışma grubu kuruldu. Akabinde, ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen antimikrobiyal direnç ile ilgili tüm paydaşlarla birlikte, doğru uygulama ve standartları belirleyerek oluşturulan yol haritası çerçevesinde harekete geçmek ve atılacak öncelikli adımları belirlemek adına bir de çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay sonunda çalışma gruplarının yaptığı sunumlarda;
  1. AMD ile ilgili standartların ve iyi uygulamaların yer alacağı ilgili kılavuzların hazırlanması,
  2. Bu kılavuzların bir amaca ulaşabilmeleri için uygulanmalarının zorunlu hale getirilmesi,
  3. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın yaptırım/düzenlemeler için harekete geçmesi,
  4. Gerekli geri ödeme koşullarının yaratılması,
  5. Hızlı tanı testlerinin ve doğru yöntemlerle kan kültürü alımının yaygınlaştırılması,
  6. Kamuoyunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
  7. Yıllık ortak sürveyans raporlarının çıkartılması,
gibi çözüm önerileri yer aldı.

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Antimikrobiyal Direnç toplantısında yukarıdaki önerileri getiren çalıştay gruplarının detaylı raporlarının önümüzdeki günlerde Platform web sitesinden yayınlanacağını belirten yetkililer, rapor sonuç ve önerilerine göre bir yol haritasının çizileceğini ve bu plana göre yeni toplantılar düzenleneceğini duyurdular.

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞTAYI'nda gerçekleştirilen, aşağıda başlıkları yer alan sunumların slayt setleri Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, Sunu Merkezi'ne eklendi.

İyi seyirler dileriz.

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞTAYI
28 ŞUBAT 2018

*Platform Çalışmaları - Prof. Dr. Serhat ÜNAL

*Antimikrobiyal Dirençte Durum Analizi - Prof. Dr. Z. Çiğdem KAYACAN

*Türkiye'de Antimikrobiyal Direnç - Uzm. Dr. Hüsniye ŞİMŞEK

*Ulusal Salmonella Kontrol Programı - Dr. Güzin ŞAHİN

*Ayaktan Hastalarda Antimikrobiyal Direnç Yaklaşımı - Grup 1

*Yatan Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunları ve Çözüm Önerileri - Grup 2

*Dirence Tek Sağlık Yaklaşımı - Grup 3

www.hscgp.org