21 Aralık

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası 2018

DÜNYA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK HAFTASI 12-18 KASIM 2018
AVRUPA ANTİBİYOTİK FARKINDALIK GÜNÜ 18 KASIM 2018

Antibiyotiklerin bulunması ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kullanıma girmesiyle birlikte yüz binlerce insanın ölümüne yol açmış pek çok enfeksiyon bile tedavi edilebilir hale geldi. Bununla birlikte, sağlık alanında kullanıldıkları 70 yıl içinde geldiğimiz nokta, antibiyotiklerin çoğuna karşı direnç gelişmiş olması ve bu değerli ilaçların artık tedavi gücünü yavaş yavaş yitiriyor olmasıdır. Antibiyotikler sadece enfeksiyonları tedavi için değil; kalp-damar cerrahisi, prematüre bebek desteği, otoimmün hastalıklarda agresif immün-modülatör tedavi, kanser tedavileri, organ nakli gibi sayısız alanda enfeksiyon önleyici olarak da kullanılmaktadır. Bu durumda önümüzdeki yıllarda ya da on yıllarda karşılaşacağımız sorun sadece enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilememesi değil, pek çok tıbbi işlemin de bugünkü gibi yapılamaması olacaktır. Bu nedenle antibiyotik direnci yalnız enfeksiyon hastalıkları konusu değildir; cerrahi problemdir, onkoloji problemidir, sağlık sistemi sorunudur, halk sağlığı sorunudur. Antibiyotik direnci enfeksiyon etkenleri arasında bakteriden bakteriye, dirençli enfeksiyonlar da insandan insana yayıldığı için antibiyotik direnci toplumsal bir sorundur.

Yapılan hesaplara göre, antibiyotik direnci bugünkü hızıyla artmaya ve yayılmaya devam ederse, tedavi edilemeyen enfeksiyonlar önümüzdeki dönemlerde kanserden daha fazla ölümlere yol açacaktır. Bu nedenle Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 18 Kasım'ı Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ, WHO) 18 Kasım gününü içeren haftayı Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ilan etmiştir. Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu'nun Antibiyotik Direnci Komisyonu, Platform üyesi olan ve olmayan ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı organları ile birlikte toplumda ve sağlık çalışanlarında bu farkındalığı yaratmak, antibiyotikleri tedavi alanında uzun süreli tutabilmek için çalışmaktadır.

Antibiyotik direncinin yayılması ve artması, antibiyotiğin kullanım yoğunluğuyla ve kullanım hatasıyla doğru orantılıdır. Tedavi edici gücünün tamamen kaybolmaması için hastanın antibiyotiği hekimin önerdiği durumda, önerdiği doz ve sürede kullanması; gerekmeyen hiçbir durumda da kullanmaması gerekir. Enfeksiyonları önlemek için çocuk ve erişkinlerin aşılar yoluyla düzenli korunması, bu nedenle de bir kez daha toplumun tüm bireylerine hatırlatılmalı ve enfeksiyon oluştuktan sonra tedavi değil, oluşmadan korunma toplum bilincinde ön plana çıkartılmalıdır. Kanıta dayalı tıp ilkesi doğrultusunda, hekimler ampirik antibiyotik kullanımlarını mümkün olduğunca azaltmalıdır. Bu noktada, hızlı tanı testleri gibi kanıta dayalı tıp uygulamaları ile antimikrobiyal dirence karşı daha etkin bir şekilde mücadele edilebilir. Tek Sağlık çerçevesinde, veteriner hekimlikte yoğun ve yaygın antibiyotik kullanımı sıkı denetim altına alınmalıdır.

ANTİBİYOTİKLERE YA BİLİNÇ GELİŞİR YA DA DİRENÇ
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu
Antimikrobiyal Direnç Mücadele Koalisyonu