17 Temmuz

Antimikrobiyal Direnç Çalışma Grubu Çalıştay Raporu Yayınlandı

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU YAYINLANDI

Ülkemizde ve dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen Antimikrobiyal Direnç (AMD) ile ilgili hareket geçmek ve ilgili tüm paydaşlarla doğru uygulama standartlarını belirleyerek ülkedeki politikaları etkilemek için kurulan Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Antimikrobiyal Direnç Çalışma Grubu, Performansa Dayalı Ek Ödeme, Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS)-Hastane ve Laboratuvar Denetleme Karneleri üzerine çalışmak ve elinizdeki tavsiye raporunu oluşturmak üzere 25 Şubat 2019’da bir araya gelmiştir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), Türk Cerrahi Derneği (TCD), Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı’nın katılım gösterdiği çalıştayda, mevcut durum tespitleri yapılmış, öneriler tartışılmış ve aşağıdaki rapor hazırlanmıştır.

Karar verici merciler tarafından uygun bulunduğu takdirde, rapor çıktılarının doğru uyumlandırılması ve kanıta dayalı tıbbın daha yaygın olarak kullanılması adına antimikrobiyal direnç ile mücadele konusunda bir araya gelmiş sivil toplum örgütleri, önerilerinin SKS-Hastane dokümanına ek bir rehber şeklinde derlenmesi talebinde fikir birliğine varmış ve çıkacak ek rehberin uygulanmasına yaygın destek verilmesi konusunda işbirliği kararlarını bildirmişlerdir.

İlgili rehbere aşağıda ulaşabilirsiniz.

   Antimikrobiyal Direnç Çalışma Grubu Çalıştay Raporu