08 Haziran

2015 Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı

Mesleğe bağlı olarak hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) ve insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) dahil olmak üzere kanla bulaşan patojenlere maruz kalmak, bütün dünyadaki sağlık çalışanlarını ciddi bir sağlık ve güvenlik riski altında bırakmaktadır. Günümüzde gerekli önlemler alındığı taktirde bu maruziyetlerin ve kesici-delici cisimlerle yaralanmaların önemli bir kısmı önlenebilir. Güvenli enjeksiyon uygulamaları ile de iğne batmasıyla oluşan yaralanmalar azaltılabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl içinde konuya ilişkin bir rehber yayınlamıştır (WHO/HIS/SDS/2015.5).

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ve Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde ülkemizde konunun bir kez daha gündeme gelmesi, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve konuya ilişkin ulusal rehberlerin hazırlık çalışmalarına katkı sağlanması amacı ile 10 Haziran 2015 tarihinde Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı düzenlenecektir.

Çalıştaya kamu kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra akademisyenlerin, ilgili meslek derneklerinin temsilcilerinin katılımı amaçlanmakta, yaklaşık 120 katılımcı beklenmektedir. Çalıştay günü sabah programında ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile bir konferans ve bir panel gerçekleştirilecektir. Öğleden sonra ise 3 farklı masada 2 oturum şeklinde çalıştay yapılması, sonrasında çalıştay masaları raporlarının sunumu planlanmaktadır.

Çalıştay, Hacettepe Üniversitesi salonlarında gerçekleştirilecektir. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği organizasyon harcamalarına ilişkin destek sağlamaktadır. Çalıştay programını incelemek için aşağıdaki dosyadan yararlanabilirsiniz.

Döküman