03 Temmuz

2015 Enjeksiyon Güvenliği Çalıştay Raporu ve Sunumları

Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve konuya ilişkin ulusal rehberlerin hazırlık çalışmalarına katkı sağlanması amacı ile düzenlenen “Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı” 10 Haziran 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün geçtiğimiz aylarda yayınladığı Güvenli Enjeksiyon Rehberi ile ülkemizde konunun bir kez daha gündeme gelmesi, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve konuya ilişkin ulusal rehberlerin hazırlık çalışmalarına katkı sağlanması amacı ile yapılan Çalıştay’a; T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve dernek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 140 sağlık profesyoneli katıldı. Sabah panele katılan izleyiciler, öğleden sonra yapılan Çalıştay’da yer aldılar.

Açılış konuşmaları sırasında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel URSU, son yayınlanan DSÖ rehberinden bahsederek Çalıştay ile başlangıcı verilen, Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalara DSÖ Türkiye Ofisi olarak ihtiyaç duyulan tüm teknik desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Dr. URSU’nun ardından konuşan T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, kurum olarak Çalıştay’ın sonuçlarını ve DSÖ ile işbirliğini destekleyeceklerini açıkladı.

Konuşmasında DSÖ Güvenli Enjeksiyon Rehberi’nin detaylarından bahseden Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı ile Önlenebilen Hastalıklar ve Bağışıklık & Avrupa Bölgesi Bulaşıcı Hastalıklar, Sağlık Güvenliği ve Çevre Teknik Sorumlusu Dr. Oleg BENES, Çalıştay’ın sonucunda alınacak aksiyonlar ile Türkiye’nin enjeksiyon güvenliği ile ilgili bölgede örnek oluşturacak çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

Panel konuşmacısı, Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Paul DE RAEVE, ilgili Avrupa Birliği (AB) direktifinin detayları ve AB’deki uygulamasından bahsederek Türkiye’de potansiyel İğne Batma Yaralanması Mevzuatı ve uygulaması hakkında konuştu. DE RAEVE, Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu olarak, Çalıştay’ı ve Türkiye’de iğne batma yaralanmaları konusunda çalışan tüm profesyonelleri desteklemeye ve bu konuda beraber çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Paul DE RAEVE konuşmasında ayrıca T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’na yaptığı, sivil toplum diyalogunu arttırma amaçlı, AB Direktifi 2005/36/EC ve AB Direktifi 2010/32/EU için hibe başvurusundan da bahsetti.

Öğleden sonra, Mevcut Durum Saptama ve Gereksinimler, Ulusal Rehberler İçin Hazırlık Çalışması ve Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Kurumlararası İşbirliği konularında 3 Çalıştay Masası oluşturuldu. Her Çalıştay Masası’na yaklaşık 30’ar kişinin katıldığı oturumların sonunda bir Ortak Oturum gerçekleştirilerek ilk iki oturumdaki çalışmaların sonuçları gruplar tarafından sunuldu.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat ÜNAL Çalıştay sırasında Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu’ndan da kısaca bahsetti. Enjeksiyon güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Serhat ÜNAL, “Türkiye çapında sorun ne kadar büyük, bu tür yaralanmalar var mı? Bir rapor hazırlanacak. İkincisi ülkemizde bir rehber hazırlanması. T.C. Sağlık Bakanlığı’na bir rehber hazırlayıp sunacağız. Bir grup da kurumlararası işbirliğini arttırma yollarını hazırlayacak. Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu oluşturuyoruz. Ülkemiz için bir rehber hazırlayıp yaygınlaşmasını sağlayarak uygulamasını gerçekleştirmek için tarafları bir araya getireceğiz. Bu Çalıştay çok iyi bir başlangıç oldu” ifadelerini kullandı.

Çalıştay Programı ve Çalıştay Raporuna Ulaşmak İçin Tıklayın